MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศรัทธาวิชาชีพครู นักศึกษาชั้นปีที่1

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 - 23:31 น.
AA 11

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศรัทธาวิชาชีพครู นักศึกษาชั้นปีที่1

โครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการออกสังเกตการณ์การเรียนการสอนภายในโรงเรียนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ในภาคเช้ามีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู และลักษณะของครูที่ดี ส่วนภาคบ่ายมีการเล่นเกม Kahoot มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งแบ่งการเล่นเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 10-11 คนตามสาขาวิชา จบจากเกมก็มีงานกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับหัวข้อบริบทของสถานศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและบทบาทของชุมชนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการทำ worksheet จากการฟังสรุปเนื้อหาจากวิทยากรอีกด้วย

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นวันที่สองของการอบรม ในภาคเช้ามีกิจกรรมเกี่ยวกับการรู้จักหรือการทำความเข้าใจตัวเอง ซึ่งวิทยากรให้เขียนสิ่งที่บ่งบอกตัวเองตามความคิดของเรา มีการจับกลุ่มโดยการสุ่มเพื่อให้ไปทำความรู้จักกับเพื่อน ๆ สาขาวิชาอื่นที่เข้าอบรมร่วมกัน และในภาคบ่ายวิทยากรได้อธิบายเกี่ยวกับการศึกษาผู้เรียน บทบาทครูกับการแก้ปัญหาผู้เรียน หรือ case study และยังมีอาจารย์ที่ดูแล SIL ของชั้นปีที่ 2 ได้มาให้ความรู้และอธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในโรงเรียน ชี้แนะแนวทางในระหว่างออกสังเกตการณ์ รวมถึงทักษะที่จำเป็นต้องนำไปใช้เมื่อไปสังเกตการณ์ในโรงเรียนเช่นกัน

และในภาคบ่ายของวันนี้ก็ได้มีการเลือกโรงเรียนในการออกไปสังเกตการณ์ตามรายวิชา SIL1 ซึ่งสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้มีอาจารย์แบ่งกลุ่มพร้อมกับเลือกโรงเรียนให้เรียบร้อยแล้ว และโรงเรียนที่ได้ไปก็คือ โรงเรียนชุมชนสามพร้าว ในตอนแรกที่รู้ก็ตกใจเล็กน้อย เพราะว่าระยะทางก็ไกลพอสมควรรวมทั้งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะเดินทางไปด้วยวิธีไหน แต่ก็คลายกังวลได้บ้างเพราะอย่างน้อยก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มตัวเอง อีกทั้งก็ให้คิดเสียว่าถือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ท้าทายดี

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 วันนี้เป็นวันที่นักศึกษาทำงานที่อาจารย์มอบหมาย นั่นก็คือเขียนข้อมูลต่าง ๆ ลงในสมุดบันทึกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 รวมทั้งให้เตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการออกสังเกตการณ์ในครั้งนี้

ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการซ้อมวังแดงเกม จึงทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าบ้างเล็กน้อย แต่ก็ยังถือว่าการอบรมในครั้งนี้รวดเร็วและชี้แจงได้ชัดเจนเลยทีเดียว อาจจะมีบางเรื่องหรือข้อสงสัยบ้างแต่ก็สามารถคอยสอบถามอาจารย์ที่เกี่ยวข้องได้ ถือว่าการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ไม่ศูนย์เปล่า

ขอบคุณค่ะ :)

ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศรัทธาวิชาชีพครู นักศึกษาชั้นปีที่1